Oikeudenkäynteihin ja muuhun riidanratkaisuun keskittynyt asianajotoimisto.

Tarjoan asianajopalveluita niin yksityishenkilöille kuin yrityksille luottamuksella.

Toimintani lähtökohtana on asiantuntemus. Keskityn sellaisiin asioihin, joista minulla on aiempaa kokemusta ja jotka hallitsen. Näin pystyn tarjoamaan Sinulle asiantuntevaa juridista palvelua kustannustehokkaasti.

Toimintani painottuu mm. rikosasioiden oikeudenkäynteihin sekä erityyppisiin riita-asioihin kuten työoikeuteen, perhe- ja perintöoikeuteen sekä sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen.

Tärkein velvollisuuteni asianajajana on asiakkaan edun ajaminen. Olipa kyse oikeudenkäynnistä, sovintoneuvottelusta tai muusta oikeudellisen asian hoitamisesta, hoidan asiaasi etujesi vaatimalla tavalla.

Kaikessa toiminnassa noudatan lakia ja hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita.

Toimintani keskittyy pääasiassa Lapin ja Pohjois-Suomen alueelle, mutta tarvittaessa hoidan toimeksiantoja myös muualla Suomessa.

 

PALVELUT

Rikosoikeus

Avustan rikosasioissa niin asianomistajia eli rikoksen uhreja kuin vastaajia eli rikoksesta epäiltyjä niin esitutkinnassa kuin oikeudenkäynnissä. Tavanomaisten rikosasioiden lisäksi minulla on kokemusta mm. talous-, työturvallisuus- ja metsästysrikosasioista.
Työajastani iso osa menee erityyppisten rikosasioiden hoitamisessa. Tunnen hyvin rikosprosessin eri vaiheet ja sen, kuinka rikosasia tulee hoitaa, olipa kyseessä sitten asianomistajan tai rikoksesta syytetyn avustaminen.

Työoikeus

Työoikeudellisissa asioissa avustan niin työntekijöitä kuin työnantajia mm. työsuhteen päättämistä koskevissa riita-asioissa, palkkariita-asioissa sekä työoikeudellisissa rikosasioissa kuten työturvallisuusrikoksissa.
Olen hoitanut hyvällä menestyksellä useita työsuhteen päättämistä ja palkkariitoja koskeneita oikeudenkäyntejä sekä erityyppisiä työturvallisuusrikosasioita.

Perhe- ja lapsioikeus

Avustan asiakkaita avioeroihin ja omaisuuden osituksiin liittyvissä kysymyksissä sekä laadin aviovarallisuusoikeuteen liittyviä asiakirjoja kuten avioehto- ja ositussopimuksia. Lisäksi toimin käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana avioero-osituksissa ja omaisuuden erotteluissa.
Olen hoitanut lukuisia lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia oikeudenkäyntejä sekä sovintomenettelyjä (follo-sovittelu). Lisäksi minulle on kertynyt kokemusta kansainvälisistä perheoikeudellisista asioista eli asioista, joissa riidan toinen osapuoli on ollut ulkomaalainen tai asunut ulkomailla.

Perintöoikeus

Toimin kuolinpesissä käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana.
Lisäksi avustan asiakkaita muissa perintöoikeuteen ja edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Laadin perukirjoja, perinnönjako- ja osituskirjoja sekä muita asiakirjoja kuten testamentteja, lahjakirjoja ja edunvalvontavaltuutuksia.

Sopimukset ja vahingonkorvaus

Avustan asiakkaita erityyppisissä sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen liittyvissä oikeudenkäynneissä ja sovintomenettelyissä. Minulle on kertynyt kokemusta mm. kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyvistä riita-asioista, asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä riita-asioista sekä erityyppisistä henkilö- ja esinevahinkoihin liittyvistä vahingonkorvausoikeudenkäynneistä.
Lisäksi avustan ja konsultoin asiakkaita sopimusten laadinnassa sekä sopimusten tulkintaa koskevissa kysymyksissä.

Yritysten lakiasiat

Avustan pk-yrityksiä sekä muita yhteisöjä niin oikeudenkäyntiaisoissa kuin muissakin oikeudellisissa kysymyksissä, liittyen mm. työ-, yhtiö-, sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen. Lisäksi minulle on kertynyt kokemusta mm. julkisia hankintoja koskevista valitusmenettelyistä sekä muista yrityksen toimintaan liittyvistä hallinto-oikeudellisista asioista kuten maa-ainesten otto- ja ympäristölupa-asioista.

ASIANAJAJA ANTTI HYVÖNEN

Työkokemus

  • Asianajotehtävissä vuodesta 2016 

  • Käräjäoikeudessa eri tehtävissä 2014 – 2016

Koulutus

  • Asianajaja 2018
  • Varatuomari 2015 
  • Oikeustieteen maisteri 2013

Luottamustoimet

  • Asianajajaliiton Lapin osaston varapuheenjohtaja, koulutusvastaava 2020- 

  • Asianajajaliiton valtuuskunnan Lapin osaston 2. varajäsen 2020-

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä ja varaa neuvotteluaika soittamalla numeroon 045 267 7676, sähköpostilla osoitteeseen toimisto@anttihyvonen.fi tai yhteydenottolomakkeen kautta (kirjekuoren kuva).  Ensimmäinen lyhyt alkuneuvottelu on maksuton.  Toimeksiannon alkuvaiheessa selvitän mahdollisuutesi saada katettua oikeudenkäyntikulut joko oikeusturvavakuutuksesta tai valtion varoista oikeusavun kautta.

 

Yhteystiedot

+358 (0) 45 267 7676

toimisto@anttihyvonen.fi

Osoitetiedot

Käyntiosoite:
Rovakatu 17, 3. krs, 96100 Rovaniemi

Postiosoite:
PL12, 96101 Rovaniemi

Copyright Antti Hyvönen | Rekisteriseloste | Sivuston toteutus www.sevenbeach.fi