Asianajopalvelut yksityishenkilöille ja yrityksille

Asianajotoimisto Antti Hyvönen Oy tarjoaa korkeatasoisia asianajopalveluita niin yksityishenkilöille kuin yrityksille.

Tarjoamani palvelut painottuvat oikeudenkäyntiasioiden hoitamiseen sekä kuolinpesien ja yritysten lakiasioihin. Erityisenä vahvuutena on työoikeudelliset asiat. Lisäksi hoidan konkurssi- ja yrityssaneerausasioita.

Toimintani ydinajatus on selkeä: Keskityn hoitamaan vain sellaisia toimeksiantoja, joihin liittyvät oikeudelliset kysymykset osaan ja hallitsen.  Näin pystyn tarjoamaan Sinulle asiantuntevaa juridista palvelua kustannustehokkaasti.

Asiakkaan palvelemisessa korostuu mutkattomuus ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen sekä modernit toimintatavat. Palvelen asiakkaitani myös englanninkielellä ja tarvittaessa asiakastapaamiset hoidetaan etäyhteyksiä hyödyntäen.

Asianajotoimisto Antti Hyvönen Oy:llä on toimipaikat Rovaniemellä ja Kemissä. Tarjoan palveluitani kuitenkin maanlaajuisesti.

PALVELUT

Avustan rikosasioissa niin asianomistajia eli rikoksen uhreja kuin vastaajia eli rikoksesta epäiltyjä niin esitutkinnassa kuin oikeudenkäynnissä. Tavanomaisten rikosasioiden lisäksi minulla on kokemusta mm. talous-, työturvallisuus- ja metsästysrikosasioista.
Työajastani iso osa menee erityyppisten rikosasioiden hoitamisessa. Tunnen hyvin rikosprosessin eri vaiheet ja sen, kuinka rikosasia tulee hoitaa, olipa kyseessä sitten asianomistajan tai rikoksesta syytetyn avustaminen.

Työoikeudellisissa asioissa avustan niin työntekijöitä kuin työnantajia mm. työsuhteen päättämistä koskevissa riita-asioissa, palkkariita-asioissa sekä työoikeudellisissa rikosasioissa kuten työturvallisuusrikoksissa.
Olen hoitanut hyvällä menestyksellä useita työsuhteen päättämistä ja palkkariitoja koskeneita oikeudenkäyntejä sekä erityyppisiä työturvallisuusrikosasioita.

Avustan asiakkaita avioeroihin ja omaisuuden osituksiin liittyvissä kysymyksissä sekä laadin aviovarallisuusoikeuteen liittyviä asiakirjoja kuten avioehto- ja ositussopimuksia. Lisäksi toimin käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana avioero-osituksissa ja omaisuuden erotteluissa.
Olen hoitanut lukuisia lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia oikeudenkäyntejä sekä sovintomenettelyjä (follo-sovittelu). Lisäksi minulle on kertynyt kokemusta kansainvälisistä perheoikeudellisista asioista eli asioista, joissa riidan toinen osapuoli on ollut ulkomaalainen tai asunut ulkomailla.

Toimin kuolinpesissä käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana.
Lisäksi avustan asiakkaita muissa perintöoikeuteen ja edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Laadin perukirjoja, perinnönjako- ja osituskirjoja sekä muita asiakirjoja kuten testamentteja, lahjakirjoja ja edunvalvontavaltuutuksia.

vustan asiakkaita erityyppisissä sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen liittyvissä oikeudenkäynneissä ja sovintomenettelyissä. Minulle on kertynyt kokemusta mm. kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyvistä riita-asioista, asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä riita-asioista sekä erityyppisistä henkilö- ja esinevahinkoihin liittyvistä vahingonkorvausoikeudenkäynneistä.
Lisäksi avustan ja konsultoin asiakkaita sopimusten laadinnassa sekä sopimusten tulkintaa koskevissa kysymyksissä.

Avustan pk-yrityksiä sekä muita yhteisöjä niin oikeudenkäyntiaisoissa kuin muissakin oikeudellisissa kysymyksissä, liittyen mm. työ-, yhtiö-, sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen. Lisäksi minulle on kertynyt kokemusta mm. julkisia hankintoja koskevista valitusmenettelyistä sekä muista yrityksen toimintaan liittyvistä hallinto-oikeudellisista asioista kuten maa-ainesten otto- ja ympäristölupa-asioista.

ASIANAJAJA ANTTI HYVÖNEN

Työkokemus

Koulutus

Luottamustoimet

ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja varaa neuvotteluaika soittamalla numeroon 045 267 7676, sähköpostilla osoitteeseen toimisto@anttihyvonen.fi tai yhteydenottolomakkeen kautta (puhekuplan kuva).  Ensimmäinen lyhyt alkuneuvottelu on maksuton.  Toimeksiannon alkuvaiheessa selvitän mahdollisuutesi saada katettua oikeudenkäyntikulut joko oikeusturvavakuutuksesta tai valtion varoista oikeusavun kautta.

Yhteystiedot

Osoitetiedot

Copyright Antti Hyvönen | Tietosuoja